Kommer du inte åt Internet?

Kolla driftinfo genom att klicka på länken nedan.

TEST2

 

Kontakt via telefon/mail

Kontakt via telefoni/mail

Kundservice och support
Tekniska och allmänna frågor
Tel: 0470-325 325
E-post: info@connect2ip.se

Öppettider:
Helgfria vardagar: 08.00 – 17:00 (Lunchstängt 12-13)
Helger: Stängt

Besöksadress:
Hammargatan 6
352 46 Växjö

Frågor/Ekonomi

Jag får ingen E-post faktura

E-post fakturan som skickas via mail innehåller en bifogad fil (PDF), i vissa fall klassar er E-post leverantör detta som Virus/spam. Man kan ta och se över säkerheten och göra ekonomi@voicetech.se som en betrodd avsändare.

Varför har ni en faktureringsavgift på 25kr?

Detta är just för att täcka administrationskostnaden utan att det ska påverka kvaliteten på våra tjänster.

Vad har ni för bankgironummer?

Vi har från och med 2015-04-01 lämnat över all fakturering till Nox Finans. I samband med bytet får fakturan ett nytt utseende samt ett nytt bankgiro nummer som är 574-9700 (Bredband)

Vilka faktureringsmetoder erbjuder ni?

Vi erbjuder betalning via faktura.

Varför får jag betala för mycket/för lite?

Ni hittar den aktuella prislistan på vår hemsida. Om ni anser att ni blivit fakturerad felaktigt ska ni kontakta vår kundtjänst så ordnar vi det. Ni når kundtjänsten på telefon 0470-325 325.

Jag har sagt upp min Internettjänst men ändå fått en faktura för perioden efter uppsägningsdatumet. Vad ska jag göra?

Ni kommer inte att faktureras för några kostnader som uppkommit efter det datumet. Skulle ni ändå av någon anledning ha fått en faktura på er abonnemangsavgift efter det – kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig! Ring oss på 0470-325 325.

Kostar en uppgradering nåt?

Eventuell avgift kan tillkomma. Vänligen kontakta vår kundservice på 0470-325 325 för mer information.

Hur säger jag upp tjänsten ifrån er?

Ni säger upp er i stadsnätets portal om den möjligheten finns, i annat fall kan ni skicka E-post, ringa eller skicka vanligt brev till oss. Vi behöver kundnummer, personnummer, namn, adress på den person som står för abonnemanget.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Vi har ingen uppsägningstid eller bindningstid.

Varför måste jag ange OCR-nummer?

OCR numret är specifikt för varje faktura och måste alltid anges. Detta för att er betalning skall styras mot er faktura. Om inte ocr anges medför det problem vid inbokning av inbetalningarna.

Nya priser!

Varför ändras priserna och tjänsteutbudet?
Wexnet har beslutat att följa ett standardavtal som finns mellan Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen vilket medför att vi måste justera prissättningen för våra tjänster.
Wexnet har även bestämt sig för att begränsa antalet tjänster/bredbandshastigheter som tjänsteleverantörerna får erbjuda sina kunder och därmed kommer två av våra befintliga hastigheter att tas bort och ersättas med närmast likvärdiga hastighet

För mer information se Nya priser!

Frågor/Bredband

Hur uppgraderar jag min Internetförbindelse till högre hastighet?

Du kan göra detta enkelt genom wexnet portalen eller kontakta oss via mail, telefon, eller via formuläret på kontaktsidan så ordnar vi uppgraderingen.

Jag kommer inte åt Internet. Vad gör jag?

1. Se till att nätverkskabeln sitter i ordentligt i båda ändar, Detta kontrollerar ni enklast genom att kolla på datorn baksida, där det kommer blinka en grön lampa om allt är korrekt insatt.

2. Starta om er utrustning, så dator och andra enheter som som router, switch etc. avvakta 10 sekunder innan ni startar respektive enhet igen.

3. Koppla nätverkskabeln som går eventuellt ifrån datorn till router. Koppla nätverkskabeln direkt till bredbandsuttaget som ert stadsnät monterat upp. Stäng av eventuellt trådlösa enheter så som WLAN-enheter (trådlöst nätverk), eller annan. Följ gärna sladden hela vägen för att se att den är direkt kopplad och ser hel ut. Kontrollera återigen att lamporna på nätverkskortet så de lyser eller blinkar grönt. Skulle allt fungera nu beror detta på att något är fel i er utrustning. För att åtgärda detta problem, rekommenderar vi att ni tar kontakt med respektive återförsäljare till era enheter.

4. Om ni är ADSL kund är det viktigt att ni är ansluten till första telefonjacket. Har ni annan utrustning som sitter tillsammans med ADSL-modemet så ska denna utrustning kopplas bort, detta kan exempelvis vara fax, nummerpresentationsadapter etc.
Sitter huvudjacket svårt tillgängligt kan ni alltid flytta på huvudjacket genom att kontakta en elektriker.

 5. Använder ni ett antivirusprogram som har en egen brandvägg integrerat, kan ni se om det finns några begränsningar där inkommande anslutningar är blockerade. Man kan då ta kontakt med antivirusprogrammets support.

6. För att kontrollera att man blivit tilldelad rätt IP-adress gör följande:

WINDOWS VISTA samt WINDOWS 7 
1. Gå till Startmenyn > Alla program/All programs > Tillbehör/Accessories.
2. Högerklicka på Kommandotolken/ Command Promt och välj Kör som adminstratör/Run as administrator.
3. Du får upp ett svart fönster med lite text och en blinkande markör. Skriv ”ipconfig” (utan citattecken) och tryck på .
4. Du får då upp information om din anslutning. IPv4 IP-adress ska inte börja med 169.254 eller 0.0. Om det gör det skriver du ”ipconfig /renew” och trycker . Nu bör du få en korrekt IP-adress och då fungerar Internet som det ska.

Jag upplever sporadiska avbrott eller har problem med en hemsida, vad gör jag?

Först bör vi säkerställa att felet inte ligger i er egen utrustning. Vi bör därför kontrollera om det blir samma fel med datorn kopplad direkt
till bredbandsuttaget/mediakonvertern/modemet, dvs. utan router eller annan nätverksutrustning.
Om felet kvarstår trots detta så testa även med en annan dator och kabel, även denna ansluten direkt till bredbandsuttaget/mediakonvertern/modemet. Visar sig samma fel på båda datorerna så följ nedanstående anvisningar.

Windows:

Ladda ner Pingplotter standard Här

Den version Ni skall använda heter PingPlotter standard och filen som Ni skall ladda ner heter pngplt_std.exe. Välj att köra filen (Alternativt att Spara filen och sedan köra filen).

När Ni kör filen kommer en säkerhetsvarning upp, den klickar Ni ”Kör” på. Glöm inte att utgivare skall vara Nessoft, LLC. Därefter klickar Ni på ”Next”, sedan ”Install” och till sist ”Finish”. Se till att ”Run PingPlotter Standard” är ikryssad innan Ni klickar på ”Finish”.

När pingplotter startas upp finns det ett litet fält på vänster sida där det står ”Address to Trace:” ovanför, i det fältet skall Ni skriva in den adress Ni ska köra en trace emot, t.ex www.google.se (Utan http://). Under detta fönster finns det ett fält som heter ”Sampling”, i detta fältet skall Ni ändra ”# of times to trace” till 1440 och ”Trace Interval” till 2,5 seconds.

När detta är ändrat klickar Ni på knappen ”Trace” som finns längst ner till vänster och knappen ändrar då namn till ”Stop”. När detta är gjort kommer själva pingplottertestet att köras.

Nu är det bara att avvakta tills dess att testet är klart, det bör ta ca en timme. Knappen kommer då att ändra sig till Resumeläge och då är det tid att spara filen.

För att spara ner resultatet klickar Ni på menyn ”File” och väljer ”Save sample set:” Spara filen på en plats där Ni vet var den hamnar så att Ni kan bifoga den i ett mail till vår kundservice.

Mac OS X:

Ladda ner Pathping här
För Mac OS X 10.9.1 eller högre, ladda ner det här

När ni laddar hem Pathping.zip skall ni dubbelklicka på Pathping.zip, nu skapas en ny fil i den mapp som ni valde att ladda hem Pathping.zip till. Den nya filen heter Pathping. Dubbelklicka på Pathping, ni måste nu bekräfta att ni vill öppna detta program, klicka på Öppna.

Om ni får ett felmeddelande om att ”Pathping kan inte öppnas eftersom det kommer från en oidentifierad utvecklare”, klicka på OK för att avfärda meddelandet. Klicka därefter på äpplet längst upp till vänster och klicka på Systeminställningar.

På den första raden av ikoner bör ni hitta Säkerhet och Integritet, klicka er in på det där ni hittar en anteckning om att ”Pathping blockerades från att öppnas eftersom det inte kommer en identifierad utvecklare”. Klicka då på ”Öppna ändå” för att fortsätta med instruktionerna.

Pathping startas och en popup-ruta kommer fram, här skall ni ange den sida ni upplever problem med, om det inte är någon specifik hemsida som ni upplever problem med kan ni lämna värdet orört, www.google.se är ifylld som standard.

När ni klickar på OK öppnas en ny popup-ruta , lämna detta värde orört om inget annat har överenskommits med vår support. Detta är antalet förfrågningar som skall göras mot varje så kallad nod, klicka på OK. Nu kommer pathping att minimeras och testet är startat.

En textfil skapas direkt på datorns skrivbord och fylls med information från testet. När testet är klart kommer en popup-ruta med texten ”Klar” *, detta tar normalt ca 30 minuter.

Klicka på OK.

Den textfil som skapades på skrivbordet skall ni bifoga i ett mail och skicka in till oss på info@voicetech.se ange även ditt kundnummer/personnummer alternativt ärendenummer.

* Notera att om ni använder datorn under testet så kommer ni ej att få upp denna popup-ruta.
Vi rekommenderar att ni startar testet och lämnar datorn tills testet är klart.
Om ni har använt datorn under testet och ingen popup-ruta kommer, kontrollera i docken om programmet ”hoppar”. Gör den det är testat klart.

Om ni ej klickat på OK efter att testet är klart kommer denna popup-ruta att ersättas med en annan popup-ruta med texten ”AppleEvent nådde en maxtidsgräns” klicka då på OK.
Testet har slutförts korrekt även om denna popup-ruta kommer.

Hur kopplar man förbi sin router?

Nätverkskabeln ska i så fall gå från nätverskortet i datorn direkt till uttaget i väggen om du är ansluten via LAN, eller direkt till modemet som är kopplat till ditt telefonjack om du är ansluten via ADSL.

Hur många IP-adresser ingår det i mitt bredband?

I våra tjänster ingår det alltid 5st dynamiska IP-nummer.
Fast IP adress kan man idag få på alla våra bredbands tjänster till en kostnad på 49:-/mån

Frågor/E-post

Min E-post fungerar inte. Vad skall jag göra?

1. Kontrollera att ni har kontakt med Internet. Testa om ni kommer in på till exempel http://connect2ip.se. Om det inte fungerar, läs vidare under ”Internetfrågor” i vår FAQ.

2. Om ni har kontakt med Internet, testa att logga in på din webmail. Ni kan logga in på er webbmail genom att klicka på följande adress http://webmail.connect2ip.se/. Om ni kan logga in där och skicka och ta emot mail så är det någon inställning i ditt mailprogram som är fel. Kan ni inte logga in på er webmail bör ni kontakta vår kundtjänst på info@voicetech.se eller per telefon på 0470-325 325.

3. Kontrollera att ni har angivit rätt servrar för inkommande och utgående mail i ditt E-post program.

4. Testa att temporärt inaktivera din brandvägg för att se om det hjälper. Fungerar det då måste ni se över era inställningar för er brandvägg. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med support på brandväggar eller routrar, men de allra flesta tillbehörstillverkare har egna felsökningsfunktioner på sina respektive sajter. Obs! Glöm inte att slå på brandväggen igen när ni åtgärdat problemet!

5. Prova att tillfälligt inaktivera ditt antivirus program och se om det löser problemet. Väldigt många antivirusprogram har en förmåga att ”spärra” mailen ibland, helst efter att det gjort en automatisk uppdatering.

Jag kan ta emot men inte skicka mail. Vad är fel?

För att kunna skicka och ta emot E-post behöver ni känna till adresserna till två olika E-postservrar – dels den server som har hand om utgående trafik, dels den som har hand om inkommande. De bägge servrarna arbetar vanligtvis med två olika protokoll; POP3 (post office protocol) för inkommande mail och SMTP (simple mail transfer protocol) för utgående. Om ni använder en annan Internetleverantör än Connect2IP så måste ni använda deras SMTP-server när ni ska skicka mail, annars går det inte. Kontakta i så fall din Internetleverantör för att få reda på vilken utgående mailserver ni skall använda. Sedan fyller ni i adressen i rutan för ”SMTP-server” eller ”utgående e-postserver” (beroende på vilken E-postklient ni använder).

Vilka är adresserna till Connect2IPs mailservrar?

Inkommande mailserver: mail.connect2ip.com
Utgående mailserver: mail.connect2ip.com

Jag vill ha en annan E-post adress än den jag fått av er, hur gör jag?

Kontakta oss på telefon 0470-325 325 så hjälper vi dig.

Kan jag använda en egen mailserver?

Ja det går bra att använda egen mailserver.

Hur konfigurerar jag min Iphone/Android för E-post?

Ni ställer in den med de användaruppgifter som ni har för ert E-post konto, utgående mailserver skall dock vara den som er mobiloperatör tillhandahåller eller om ni ansluter trådlöst via WIFI den utgående mailserver som den internetoperatören tillhandahåller.

Guide för inställning av e-post för androidtelefoner (PDF)
Guide för inställning av e-post för iphone (PDF)

Jag har ingen E-post, hur skapar jag en?

Kontakta oss så hjälper vi er med detta.

Finns det några storleksbegränsningar per mail?

Ja,det finns en storleksbegränsning på 20 MB/mail om man skickar via vår utgående mailserver mail.connect2ip.com. Använder man sig utav webbmailen så ligger begränsningen på 10 MB/mail.

Guider