IP-Telefoni

I stället för att ringa med en telefonuppkoppling och ett telefonjack, ringer du med IP-telefoni via en internetuppkoppling. Precis som vanligt har du en telefon och du ringer lika enkelt som tidigare, men med IP-telefoni ringer du mycket billigare, både till mobiltelefoner och utlandssamtal.

Du blir flexibel och kan ansluta din telefon där du har en bredbandsuppkoppling, därav är IP-telefoni även kallad bredbandstelefoni.

Vill du beställa ditt abonnemang, eller om du vill veta mer om IP-telefoni, är du välkommen att höra av dig till oss på VoiceTech.

VoiceTech är vårt andra bolag i koncernen.

Länk till VoiceTech

 

Information:
  • Möjlighet till flera nummer!
  • Nummerpresentation!
  • Röstbrevlåda.
  • Nummerporterings möjligheter.
  • Låga priser.

IP-Telefoni – Prioriterad

Internetuppkopplingen är kritisk för att din telefoni skall fungera.
Utan den så kan man inte använda IP-telefoni.
Har du ingen internetuppkoppling kan du (mot en avgift på 20kr/mån) använda dig av prioriterad telefoni i följande stadsnät:

  • Wexnet
  • Svenska Stadsnät Mölndal
  • ViaEuropa

Vid prioriterad telefoni tillkommer även stadsnätets månadsavgift.
Kontakta respektive stadsnät för prisuppgift.

Du kan även använda prioriterad telefoni även med bredbandsanslutning för garantera samtalskvalitet vid hög belastning av internetanslutningen.

pbx_ok_vt