Driftstörning i Wexnet

Wexnet har för närvarande driftstörning i sitt nät!

16:00: Klockan 16.15 kommer det att ske en omstart i Wexnet nät på grund av de problem som varit under dagen, vilket innebär ett kort avbrott för kunder.

13:40: Det är än så länge oförändrat läge vilket innebär att det fortfarande kan förekomma kortare störningar.

09:00: Nätet är åter igång, men visst arbete återstår, varför kortare störningar kan förekomma.

08:20: Felsökning fortgår.

07:20: De felsöker fortfarande för att hitta en lösning på problemet. Avbrottet berör vissa kunder i deras nät. Avbrottet är inte geografiskt avgränsat utan drabbade kunder kan finnas på olika platser.

Orsak
Avbrott på grund av fel i central utrustning