Om Connect2IP

2004 skapades bolaget PL WEB, med fokus på webbhotell & serverhosting. 2008 skapades Connect2IP för att utöka till internet och bredbandstjänster.  Sedan 2011 är Connect2IP en del av VoiceTech Sweden.

Connect2IP är ett privatägd aktiebolag med lång erfarenhet av att leverera prisvärda tjänster med fokus på kvalitet.

Bolaget ägs helt av ägarna av utan någon inblandning av investerare/rikskapital bolag, vilket gör att bolaget kan agera långsiktigt utan några krav på snabba avkastningar till något rikskapital bolag.

Connect2IP har sitt kontor i Växjö, Småland. All personal som drift, kundtjänst, ekonomi sitter i Växjö vilket gör en snabb hantering och kommunikation mellan alla delar av företaget.

Då Connect2IP nu är en del av VoiceTech Sweden så är alla delar av företagen samt personal placerade på samma kontor.