Planerat arbete natten till 29 augusti

Natten till den 29 Augusti kommer det att ske ett arbete tillsammans med Wexnet. Det planerade arbetet kommer att genomföras mellan kl 01:00-01:30

Alla kunder kommer att påverkas under arbetets gång!