Hur kopplar man förbi sin router?

Nätverkskabeln ska i så fall gå från nätverskortet i datorn direkt till uttaget i väggen om du är ansluten via LAN, eller direkt till modemet som är kopplat till ditt telefonjack om du är ansluten via ADSL.