Hur säger jag upp tjänsten ifrån er?

Ni säger upp er i stadsnätets portal om den möjligheten finns, i annat fall kan ni skicka E-post, ringa eller skicka vanligt brev till oss. Vi behöver kundnummer, personnummer, namn, adress på den person som står för abonnemanget.