Jag kommer inte åt Internet. Vad gör jag?

1. Se till att nätverkskabeln sitter i ordentligt i båda ändar, Detta kontrollerar ni enklast genom att kolla på datorn baksida, där det kommer blinka en grön lampa om allt är korrekt insatt.

2. Starta om er utrustning, så dator och andra enheter som som router, switch etc. avvakta 10 sekunder innan ni startar respektive enhet igen.

3. Koppla nätverkskabeln som går eventuellt ifrån datorn till router. Koppla nätverkskabeln direkt till bredbandsuttaget som ert stadsnät monterat upp. Stäng av eventuellt trådlösa enheter så som WLAN-enheter (trådlöst nätverk), eller annan. Följ gärna sladden hela vägen för att se att den är direkt kopplad och ser hel ut. Kontrollera återigen att lamporna på nätverkskortet så de lyser eller blinkar grönt. Skulle allt fungera nu beror detta på att något är fel i er utrustning. För att åtgärda detta problem, rekommenderar vi att ni tar kontakt med respektive återförsäljare till era enheter.

4. Om ni är ADSL kund är det viktigt att ni är ansluten till första telefonjacket. Har ni annan utrustning som sitter tillsammans med ADSL-modemet så ska denna utrustning kopplas bort, detta kan exempelvis vara fax, nummerpresentationsadapter etc.
Sitter huvudjacket svårt tillgängligt kan ni alltid flytta på huvudjacket genom att kontakta en elektriker.

 5. Använder ni ett antivirusprogram som har en egen brandvägg integrerat, kan ni se om det finns några begränsningar där inkommande anslutningar är blockerade. Man kan då ta kontakt med antivirusprogrammets support.

6. För att kontrollera att man blivit tilldelad rätt IP-adress gör följande:

WINDOWS VISTA samt WINDOWS 7 
1. Gå till Startmenyn > Alla program/All programs > Tillbehör/Accessories.
2. Högerklicka på Kommandotolken/ Command Promt och välj Kör som adminstratör/Run as administrator.
3. Du får upp ett svart fönster med lite text och en blinkande markör. Skriv ”ipconfig” (utan citattecken) och tryck på .
4. Du får då upp information om din anslutning. IPv4 IP-adress ska inte börja med 169.254 eller 0.0. Om det gör det skriver du ”ipconfig /renew” och trycker . Nu bör du få en korrekt IP-adress och då fungerar Internet som det ska.