Jag upplever sporadiska avbrott eller har problem med en hemsida, vad gör jag?

Först bör vi säkerställa att felet inte ligger i er egen utrustning. Vi bör därför kontrollera om det blir samma fel med datorn kopplad direkt
till bredbandsuttaget/mediakonvertern/modemet, dvs. utan router eller annan nätverksutrustning.
Om felet kvarstår trots detta så testa även med en annan dator och kabel, även denna ansluten direkt till bredbandsuttaget/mediakonvertern/modemet. Visar sig samma fel på båda datorerna så följ nedanstående anvisningar.

Windows:

Ladda ner Pingplotter standard Här

Den version Ni skall använda heter PingPlotter standard och filen som Ni skall ladda ner heter pngplt_std.exe. Välj att köra filen (Alternativt att Spara filen och sedan köra filen).

När Ni kör filen kommer en säkerhetsvarning upp, den klickar Ni ”Kör” på. Glöm inte att utgivare skall vara Nessoft, LLC. Därefter klickar Ni på ”Next”, sedan ”Install” och till sist ”Finish”. Se till att ”Run PingPlotter Standard” är ikryssad innan Ni klickar på ”Finish”.

När pingplotter startas upp finns det ett litet fält på vänster sida där det står ”Address to Trace:” ovanför, i det fältet skall Ni skriva in den adress Ni ska köra en trace emot, t.ex www.google.se (Utan http://). Under detta fönster finns det ett fält som heter ”Sampling”, i detta fältet skall Ni ändra ”# of times to trace” till 1440 och ”Trace Interval” till 2,5 seconds.

När detta är ändrat klickar Ni på knappen ”Trace” som finns längst ner till vänster och knappen ändrar då namn till ”Stop”. När detta är gjort kommer själva pingplottertestet att köras.

Nu är det bara att avvakta tills dess att testet är klart, det bör ta ca en timme. Knappen kommer då att ändra sig till Resumeläge och då är det tid att spara filen.

För att spara ner resultatet klickar Ni på menyn ”File” och väljer ”Save sample set:” Spara filen på en plats där Ni vet var den hamnar så att Ni kan bifoga den i ett mail till vår kundservice.

Mac OS X:

Ladda ner Pathping här
För Mac OS X 10.9.1 eller högre, ladda ner det här

När ni laddar hem Pathping.zip skall ni dubbelklicka på Pathping.zip, nu skapas en ny fil i den mapp som ni valde att ladda hem Pathping.zip till. Den nya filen heter Pathping. Dubbelklicka på Pathping, ni måste nu bekräfta att ni vill öppna detta program, klicka på Öppna.

Om ni får ett felmeddelande om att ”Pathping kan inte öppnas eftersom det kommer från en oidentifierad utvecklare”, klicka på OK för att avfärda meddelandet. Klicka därefter på äpplet längst upp till vänster och klicka på Systeminställningar.

På den första raden av ikoner bör ni hitta Säkerhet och Integritet, klicka er in på det där ni hittar en anteckning om att ”Pathping blockerades från att öppnas eftersom det inte kommer en identifierad utvecklare”. Klicka då på ”Öppna ändå” för att fortsätta med instruktionerna.

Pathping startas och en popup-ruta kommer fram, här skall ni ange den sida ni upplever problem med, om det inte är någon specifik hemsida som ni upplever problem med kan ni lämna värdet orört, www.google.se är ifylld som standard.

När ni klickar på OK öppnas en ny popup-ruta , lämna detta värde orört om inget annat har överenskommits med vår support. Detta är antalet förfrågningar som skall göras mot varje så kallad nod, klicka på OK. Nu kommer pathping att minimeras och testet är startat.

En textfil skapas direkt på datorns skrivbord och fylls med information från testet. När testet är klart kommer en popup-ruta med texten ”Klar” *, detta tar normalt ca 30 minuter.

Klicka på OK.

Den textfil som skapades på skrivbordet skall ni bifoga i ett mail och skicka in till oss på info@voicetech.se ange även ditt kundnummer/personnummer alternativt ärendenummer.

* Notera att om ni använder datorn under testet så kommer ni ej att få upp denna popup-ruta.
Vi rekommenderar att ni startar testet och lämnar datorn tills testet är klart.
Om ni har använt datorn under testet och ingen popup-ruta kommer, kontrollera i docken om programmet ”hoppar”. Gör den det är testat klart.

Om ni ej klickat på OK efter att testet är klart kommer denna popup-ruta att ersättas med en annan popup-ruta med texten ”AppleEvent nådde en maxtidsgräns” klicka då på OK.
Testet har slutförts korrekt även om denna popup-ruta kommer.