Störning hos Wexnet!

Åtgärdat kl. 13.10
Följande störning är nu löst.

Wexnet har för tillfället ett avbrott på grund av utrustningsfel. De har för tillfället problem med IP-adress tilldelningen för kunder felsökning pågår.