Störning i Stadsnätet 20220922

Tidpunkt

Idag den 22/9 kl.16:14

Orsak

Avbrott på grund av utrustningsfel

Berörda områden

Wexnet Stadsnät

Wexnet arbetar för att åtgärda störningen så fort som möjligt. De återkommer med information när de vet mer. 

För den senaste informationen besöke www.wexnet.se och under fliken driftstörning så kan ni se om felet åtgärdats.